Welkom bij IM&S.

B edrijven en organisaties hebben vaak behoefte aan gespecialiseerde kennis of aanvullende expertise. IM&S is een technisch consultancy bureau gespecialiseerd in projectsourcing voor projecten bij ondermeer (petro) chemische bedrijven, installatie- en productiebedrijven en in de bouw- en raffinage industrie.

Dat kan in tal van vakdomeinen:

  • Design
  • Engineering
  • Project management
  • Construction management
  • Safety management
  • Shutdown en Maintenance management

Meer info

Bekijk al
onze vacatures
en plaats uw
sollicitatie.


Meer info

Recente vacatures IM&S.

Antwerpen/Gent/Terneuzen
Voltijds

Antwerpen
Voltijds

Antwerpen
Voltijds

Ons doel is natuurlijk de juiste projectmedewerker op de juiste plaats in te zetten. Hierbij is voor IM&S de menselijke aanpak heel belangrijk. Deze toegevoegde waarde leveren, is nu net het sterk punt van IM&S.

IM&S beschikt over een VCA certificaat.

IM&S

Hoogland 67
B-2275 Lille
BE 0830.448.177


Stan De Keyser
+32 478 785 300
stan@imens.be


Jo Nijs
+32 494 537 503
jo.nijs@imens.be